Tlmočenie

Ponúkame tlmočenie v 18 jazykoch (uvedené na stránke Preklady).

Simultánne tlmočenie

Konzekutívne tlmočenie

Tzv. šušotáž

Účtovaná jednotka

1 pracovný deň tlmočníka = 8 hodín (vrátane prestávok a prerušení)

1/2 pracovný deň tlmočníka = 4 hodiny

V prípade, že tlmočník vycestuje do miesta tlmočenia, zákazník uhrádza aj cestovné náklady (cestovné, stravné, ubytovanie ..).