Preklady

Jazyky

Ponúkame preklady v 18 jazykoch (preklad z/do jazyka):

Odbory

Spolupracujeme s prekladateľmi, ktorí sa špecializujú na rôzne odbory, napr.:

Súdny preklad

Zabezpečíme Vám aj súdne preklady, ktoré vyhotovuje súdom menovaný prekladateľ. (Súdne preklady sú určené na úradné účely).

V tomto prípade sa vyžaduje originál dokumentu, alebo notársky overená kópia. Preklad sa preväzuje trikolórou spolu s originálom (alebo notársky overenou kópiou) dokumentu.

Účtovaná jednotka

Konečná cena sa vypočíta podľa preložených normostrán.

1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier (napr. vo Worde: Nástroje – Počet slov – Počet znakov s medzerami).

Výsledný počet znakov vydelíme 1800 (1 normostrana) a dostaneme počet normostrán.

Dodacia lehota

Dodanie prekladu vždy závisí od množstva prekladaného textu, od odbornosti, či grafických úprav (grafy, tabuľky ...a i.). Bežná lehota je 6 normostrán za 1 pracovný deň, pričom deň prevzatia a deň odovzdania sa nepočíta za pracovný deň.